โครงการพัฒนาคน พัฒนาตน
ลดความขัดแย้งทางสังคม
ไร้ความยากจนอย่างถาวร
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
บริหารงานโดย อ.ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์  ยุกตานนท์

 

Launch Project

ฉันสนใจโปรเจคนี้ !

Share this Project

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.