โครงการพัฒนาคน พัฒนาตน
ลดความขัดแย้งทางสังคม
ไร้ความยากจนอย่างถาวร
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
บริหารงานโดย อ.ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์  ยุกตานนท์

 

ฉันสนใจโปรเจคนี้ !

Launch Project

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.