Angel Investors Thailand

ศูนย์กลางข้อมูลสำหรับนักลงทุนพบนักธุรกิจ ชุมชนนักลงทุนอิสระ ร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ รวมธุรกิจน่าลงทุน

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

นักธุรกิจต้องการขยายตลาดหรือขยายกิจการต้องการทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพ หาหุ้นส่วน หาคู่ค้า หาผู้ร่วมทุน

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นักลงทุนร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ แบ่งผลกำไรจากธุรกิจต่างๆ ในหลากหลายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง เพื่อสร้าง SME ที่มีโอกาสเติบโตให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืน

รวมธุรกิจน่าลงทุน

ทีมงานเราได้รวบรวมธุรกิจต่างๆที่น่าลงทุนโดยเราได้คัดสรรเฉพาะธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นในอนาคต

ขยายธุรกิจสำหรับนักธุรกิจ

ขาดสภาพคล่อง

การขาดสภาพคล่องที่เกิดจากผลกำไรสูงแต่ขาดสภาพคล่องจากการเติบโตเร็วของธุรกิจ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพ สร้างยอดขาย ขยายตลาด เพิ่มการเติบโต

เพิ่มการเติบโต

ต้องการขยายกิจการเพื่อเพิ่มผลกำไรและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจน่าลงทุนสำหรับนายทุน

วิเคราะห์เศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบันกับธุรกิจที่จะร่วมลงทุน เพราะบางธุรกิจสามารถเติบโตได้ดีแม้จะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

วิเคราะห์อุตสาหกรรม

วิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรมและสถานการณ์การแข่งขันตลอดจนอนาคตของธุรกิจว่าจะมีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร

วิเคราะห์บริษัท

วิเคราะห์คัดเลือกบริษัทที่ควรลงทุนจากงบการเงินในอดีตถึงปัจจุบันและประสบการณ์ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร รวมถึงขีดความสามารถด้านต่างๆ

จับคู่ร่วมลงทุนทำธุรกิจ

ธุรกิจที่เหมาะสม

นักลงทุน/นายทุนสามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของท่านเพื่อร่วมลงทุน โดยเราได้คัดเลือกและรวบรวมธุรกิจน่าลงทุนและแบ่งหมวดหมู่ธุรกิจให้ท่านได้พิจารณาเลือกลงทุน

เงินทุนที่เหมาะสม

นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ SME สามารถขอทุนที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของท่านเพื่อร่วมลงทุนกับนายทุนที่มีเงินทุนเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ

ลงทุนแบ่งผลกำไร

เราจะจัดสรรเงินทุนให้ธุรกิจที่นายทุนต้องการจะลงทุนและเราจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อเจรจาทั้งฝั่งนายทุนและฝั่งนักธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนและตกลงส่วนแบ่งผลกำไร

ลงประกาศผ่านเว็บฟอรั่ม

ประกาศซื้อขาย

ประกาศซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ ผ่านระบบเว็บฟอรั่มฟรี

ประกาศหานายทุน

ประกาศหานายทุน/ผู้ร่วมลงทุนธุรกิจผ่านระบบเว็บฟอรั่มฟรี

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ผ่านระบบเว็บฟอรั่มฟรี

Investment Partner

Royal Reserve Inc. Based in Dubai, U.A.E.

Royal Reserve Inc is an international financial group in the banking, brokerage, mutual fund and financial services industries. Through a dedication to client service and a diverse multi-currency product offering, clients enjoy unrivalled access to the global investment markets. The Bank’s online, multi-channel access provides account holders with 24/7 access to their accounts, regardless of where they are located.

Amer Finance Group Based in Palestine

THE INVESTOR’S Amer Group the investor is interested in any profitable investment venture e.g. Technology, Real Estate, Renewable Energy, Industrial Production or in the Health Care Sector of Pharmaceuticals and Devices.

AsiaInvest (Member group)

AsiaInvest’s Partners is a group of professional investment Consultants, Brokers & Investors. AsiaInvest’s Partners is established for networking and sharing investment opportunities in emerging markets in Asia.

First Equity Finance Based in Hongkong

First Equity Finance  has participated In a wide variety of projects. Some projects include amusement parks, Eco and green projects, golf courses, hotels and hotel resorts. Manufacturing, residential housing, sports stadia, theme parks, restaurant projects, bar and club projects, transport, water parks, high-tech projects, mining construction, hospital projects, waste management and various other projects in almost 60 countries worldwide.