จับคู่ร่วมลงทุน

ทีมงาน Thai Angel Investors จับคู่ร่วมลงทุนฝั่งของนายทุนและฝั่งของนักธุรกิจ

นายทุนที่ร่วมทุน

นายทุน/ผู้ร่วมทุนเลือกธุรกิจที่ต้องการจะร่วมลงทุนกับเรา

ธุรกิจที่ร่วมเสนอ

นักธุรกิจเสนอแผนธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุน

จับคู่ร่วมทุนธุรกิจ

แผนธุรกิจที่ตรงกับความต้องการร่วมทุนของนักลงทุน

แบบฟอร์มนักลงทุน

    แบบฟอร์มนักธุรกิจ