การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด สิ่งที่จะได้รับหลังจากการลงทะเบียน

ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเราแบบไม่มีสิ้นสุด

1.เครื่อข่ายธุรกิจคอนเนคชั่น

หัวใจของการเติบโตของธุรกิจคือการขยายเครือข่าย

2.ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

การมีโคชที่ดีจะทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด

3.ให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการทำงาน

ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาการเรียน การสอน และการทำงาน

4.ได้เครื่องข่ายการศึกษาในและต่างประเทศ
มีทีมอาจารย์เครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.ให้คำแนะนำด้านกฏหมาย

ที่ปรึกษาด้านกฏหมายโดยทนายวิชาชีพผู้ชำนาญการ

6.ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

การขยายกิจการ การระดมทุน การหาแหล่งเงินทุน

7.ให้คำแนะนำด้านธุรกิจ

ขยายกิจการ ร่วมทุน บริหารกิจการ

8.ให้คำแนะนำด้านครอบครัว

ปรึกษาปัญหาและให้คำแนะนำด้านชีวิตครอบครัว

9.ได้คำแนะนำด้านการแก้ปัญหาชีวิต

แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต และการดำเนินชีวิต

บริหารงานโดย อ.ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์  ยุกตานนท์

ประวัติการศึกษา

คณะพาณิชย์ศาสตร์ สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์สาขาสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นิติศาสตร์ มรภ.พระนคร

การจัดการทั่วไป ม.เกริก

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกริก 

หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด และผลงานที่ผ่านมา

5,645

มีลูกศิษย์มากกว่า

24ปี

ประสบการณ์การทำงานมากกว่า

Zoom

เรียนออนไลน์ได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา

ที่ปรึกษา

อิสระ

เรียนออนไลน์ Zoom โทรด่วนติดต่อ : 089-8946546 ชำระค่าลงทะเบียน เพียง 989 บาทเท่านั้น!

กรอกข้อมูลลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน เพียง 989 บาทเท่านั้น!

โดย บริษัท เวิล์ด มิดิเอชั่น ออร์แกไนซ์ จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020-38634732-0 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัท ไทยแองเจิลอินเวสเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ฝากข้อความติดต่อ

ติดต่อเรา