ธุรกิจ รีสอร์ท ร้านอาหาร และ โฮมสเตย์ บรรยากาศดี @แหล่งท่องเที่ยว จ.ตราด

ประสบการณ์เจ้าของกิจการ เคยเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศ เป็นไกด์ทัวร์

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

มี asset land backed 

สนใจร่วมธุรกิจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมงาน Admin  ทางข้อความหรือ Email: info@thaiangelinvestors.com   

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนเท่านั้น !!! confidential for investor only!!

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.