Hydro power plant project in Laos

Hydro power plant project in Laos โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่ประเทศลาว มาพูดถึงข้อดีของธุรกิจนี้กันครับ ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า แน่นอนว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเราทุกคนอยู่แล้ว และ ประเทศลาวขึ้นชื่อว่าเป็น “แบตเตอร์รี่ของเอเชีย” เนื่องจากธุรกิจหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศลาวคือ ธุรกิจส่งออกขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยบ้านเราที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจที่พัฒนา และ ประเทศลาวมีภูมิประเทศและแหล่งน้ำซึ่งเอื้ออำนวยด้านการพัฒนาเพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ

และข้อดีคือมีสัญญาสัมปทานรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนเป็นระยะยาว อายุสัมปทาน 30 ปี มีรายได้ที่มั่นคง แน่นอน

ซึ่งหลังจากสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว บริเวณพื้นที่รอบข้างเราสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น ช่วยพัฒนาประเทศลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.