ทุนจีนทุ่ม200,000ล้าน หยวน พัฒนาเขื่อนสามผาใหญ่ที่สุดในโลก 22,500MW

เขื่อนซานเสียต้าป้า หรือ เขื่อนสามหุบเขา หรือ เขื่อนสามผา (จีนตัวย่อ: 长江三峡大坝; จีนตัวเต็ม: 長江三峽大壩; พินอิน: Chángjiāng Sānxiá Dà Bà; อังกฤษ: Three Gorges Dam) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พ.ศ. 2550) ของประเทศจีน ลักษณะของเขื่อนเป็นแบบเขื่อนคอนกรีตถ่วงน้ำหนัก (Concrete gravity dam) กั้นขวางแม่น้ำแยงซี

ขื่

เขื่อนซานเสียต้าป้า ด้านเหนือน้ำ

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังสร้างเขื่อน

เขื่อนซานเสียต้าป้า เป็นเขื่อนแรกของจีนที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของโครงการก่อสร้างเขื่อนนี้ คือ “Three Gorges multipurpose water control project” มีประวัติการก่อสร้างยาวนาน ตั้งแต่สมัย ดร.ซุน ยัตเซ็น ในปี พ.ศ. 2462 และเริ่มศึกษาโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ. 2473 สภาประชาชน ลงมติให้ก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเขื่อน ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักและป้องกันน้ำท่วม ซึ่งในขณะที่สร้างเขื่อนนั้น มีผู้อพยพจากน้ำท่วมบริเวณโดยรอบมีถึงประมาณ 1.35 ล้านคน[1]

ลักษณะของเขื่อนแก้ไข

 • ชนิดของเขื่อน: คอนกรีตถ่วงน้ำหนัก (Concrete gravity dam)
 • ความสูงเขื่อน 185 เมตร
 • ความกว้างสันเขื่อน 115 เมตร
 • ความยาวสันเขื่อน 2,335 เมตร
 • ความยาวสันระบายน้ำล้น 483 เมตร
 • อาคารระบายน้ำล้น ระบายได้สูงสุด 1.16 แสน ลบ.ม.ต่อวินาที
 • ท่อระบายน้ำล้นขนาด 7×9 เมตร จำนวน 23 ท่อ
 • พื้นที่รับน้ำ กว่า 1 ล้าน ตารางกิโลเมตร
 • ประตูเรือสัญจรกว้าง 34 เมตร
 • ประตูเรือสัญจรยาว 280 เมตร
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 32 เครื่อง
 • ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า 22,500 เมกะวัตต์

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.