วางแผนการลงทุนและแนวทางการลงทุนในปี 2563

สวัสดีปีใหม่ทีมงาน Thaiangel investors ทุกท่าน ปีใหม่นี้ 2563

แนวทางการลงทุนของเรา Thaiangel investor จะมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีความมั่นคงในระยะยาว และมีเสถียรภาพ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจหรือธุรกิจอื่นๆจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานจะไม่มีผลกระทบ และนักลงทุนส่วนใหญ่จะย้ายพอร์ทการลงทุนมาไว้ในธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า สัมปทานระยะยาว 30 ปี

  • สรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา 2562 ธุรกิจในประเทศไทยและเขตอาเซียนในบางธุรกิจแย่ แต่บางธุรกิจก็ไปได้ แบบประคองตัว นักลงทุนพิจารณาพอร์ทการลงทุนในธุรกิจที่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่ำ
  • นักลงทุนย้ายพอร์ทการลงทุนมาไว้ในธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาว เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า หรือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี E-Commerce platform , Digital tech start-up, Fin tech
  • จุดเด่นของ Thaiangelinvestors.com คือ platform ที่รวมธุรกิจอื่นๆ ที่น่าลงทุนไว้ให้ นักลงทุนสามารถเลือกได้ และมีที่ปรึกษามืออาชีพช่วยให้คำแนะนำ ประกอบการตัดสินใจ แม้บางธุรกิจจะแย่ แต่ก็มีธุรกิจที่น่าลงทุนทดแทน
  • Thaiangelinvestors.com เป็น platform ออนไลน์ E-Commerce คล้ายๆ Alibaba, Amazon รวมกับร่วมลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง เช่น พลังงานไฟฟ้า เขื่่อนขนาดเล็กที่ลาว  ซึ่งมีสัมปทาน 30 ปี โดยที่ลาวเป็น แบ็ตเตอร์รี่ของอาเซียน มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก ซึ่งเรากำลังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการต่อไป คือ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ ขยายโครงการในปี 2563
  • เราได้พานักลงทุนและนักธุรกิจบางส่วนไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เพื่อมาต่อยอดขยายธุรกิจในเขต อาเซียน 

สรุปการลงทุนในปีนี้

เรามุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์

นักลงทุน Angelinvestor , Venture Capital , Fund manager , investor สามารถติดตามอัพเดทดูความคืบหน้าของโครงการเราได้ที่ เว็บไซค์หน้า

แนวทางการร่วมงาน

1.เราคือบริษัทที่ร่วมลงทุนสร้างเขือนไฟฟ้าขนาดเล็ก13MWที่ลาว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบเขื่อน เช่น เรื่อล่องแก่ง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือ อื่นๆ ตามแต่มีไอเดียนำเสนอ

2. คู่ค้าเราเป็นบริษัทจีนรายใหญ่ที่มีศักยภาพสร้างเขื่่อนไฟฟ้าระดับโลก มีผลงานมากมายระดับประเทศ สามารถรับงาน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ใครมีคอนเน็คชั่น  สามารถนำงานมาเสนอได้เลย

3.กรณีงานใหญ่ๆที่มีรัฐบาลค้ำประกันโครงการ ในเขตประเทศ ลาว ไทย เมี่ยนม่า เวียดนาม กัมพูชา สามารถขอกู้เงินจากบริษัทจีนได้ในรูปแบบ ลงทุน+ก่อสร้าง เบ็ดเสร็จ
4. แนวทางการเป็นพนักงานบริษัท ทีมงานบริษัท มีความสามารถ ความถนัดอะไร ช่วยเหลือกันได้ ผ่านทีมงาน Thaiangelinvestor

5. แนวทางในการเป็นผู้ร่วมทุน นักลงทุน รับผลตอบแทน

6.แนวทางการเป็น Supplier ค้าขายสินค้าต่างๆ เข้าโครงการ

7.แนวทางการพัฒนาคู่ค้าต่างๆ ร่วมกันพัฒนาโครงการใหม่่ๆ หรือ สามารถนำเสนอได้ ถ้าใครมีความรู้ ความคิดดีๆ

  • ขอบคุณนักลงทุนและคู่ค้าทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
  • ทีมงาน Admin Thaiangelinvestors.com
  • Email: info@thaiangelinvestors.com 

เฟสบุคอัพเดท ที่หน้า https://web.facebook.com/XesetHouaytapongPOWER/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.