View Post

ส่องแหล่งรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เที่ยวจีน ชมโครงการเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลก และแหล่งท่องเที่ยวรอบๆโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวจีน

สวัสดีครับทุกท่าน มาส่องรายได้จากการท่องเที่ยวของจีน จากการพ …

View Post

กลุ่มนักลงทุน Thaiangel Investor ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศในเขตอาเซียน ลาว ไทย เมียนม่า กัมพูชา เวียดนาม

สวัสดีครับทุกท่าน ทางบริษัท THAIANGELINVESTOR CONSULTANT CO. …