เงินกู้ เงินร่วมลงทุนในธุรกิจ ระหว่างสมาชิค เจ้าของธุรกิจต่างๆ ห้อง ประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom

Read More

ประชุมออนไลน์ ผ่านห้องประชุม Zoom ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

Read More

พูดคุยสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละเคส ในแต่ละธุรกิจ ตอบปัญหาในแต่ละเคส รวมถึงสร้างพันธมิตรพบปะเพื่อนใหม่ เครือข่ายนักธุรกิจ สำหรับขยายพาร์ทเนอร์ กลุ่มคนที่มีเป้าหมาย ชุมชนนักธุรกิจ

Read More

OUR SERVICES INCLUDE

แนะนำการทำแผนธุรกิจ

แนะนำการทำแผนธุรกิจสำหรับหาหุ้นส่วน หาผู้ร่วมทุน นักลงทุน

แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร

แนะนำการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับนำเสนอนักลงทุน

แนะนำการจัดทำแผนการลงทุน

แนะนำการจัดทำแผนการลงทุน สำหรับเจรจาต่อรองกับนักลงทุน

แนะนำการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ROI

แนะนำการจัดทำแผนการเงิน Clashflow การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ROI การแบ่งสัดส่วนกำไรผลตอบแทนกับนักลงทุน

ได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิค VIP

ได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิค VIP thaiangelinvestors.com ยินดีให้คำแนะนำฟรีตลอดชีพ ธุรกิจของคุณจะอยู่ในฐานข้อมูลของเรา

เมื่อมีนักลงทุนสนใจจะสามารถนัดเจรจาได้เลย ไม่ต้องนำเสนอใหม่ ทำงานครั้งเดียว และธุรกิจของคุณจะอยู่ในหน้าเว็บไซค์ "ธุรกิจน่าลงทุน"

หุ้นส่วนใหม่ หรือ นักลงทุนสามารถเข้าดูรายละเอียดได้เลย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำเสนองาน

หลังจากทางทีมงานเจรจาให้ในเบื้องต้นแล้ว จะนัดนักลงทุนกับเจ้าของธุรกิจมาเจรจากันโดยตรงเรื่องรายละเอียดการร่วมทุน

ดินเนอร์ มิทติ้ง ชุมชนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

อมรมสัมมนา ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิค เพื่อการต่อยอดธุรกิจ

เพิ่มเติมความรู้ด้านการเงินดิจิตอล ทันต่อโลกเทคโนโลยี การระดมทุนทั่วโลก

เพิ่มเติมความรู้ด้านการเงินยุคดิจิตอล (Fin-tech) การระดมทุนในรูปแบบ token ในเบื้องต้น เงินกู้ เงินร่วมลงทุน ในกลุ่มสมาชิค

แจ้งชำระเงิน

**** สงวนสิทธิ์นัดประชุมที่ออฟฟิตเฉพาะสมาชิค VIP Member เท่านั้น