พัฒนาคน พัฒนาตน ลดความขัดแย้งทางสังคม ไร้ความยากจนอย่างถาวร บริหารงานโดย ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์

#การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด #พัฒนาคน #พัฒนาตน #ลดความขัดแย้งทางสังคม #ไร้ความยากจนอย่างถาวร #โครงการพัฒนาคน พัฒนาตน ลดความขัดแย้งทางสังคม ไร้ความยากจนอย่างถาวร บริหารงานโดย อ.ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์

#การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการลงทะเบียน

1.เครือข่ายธุรกิจคอนเนคชั่น หัวใจของการเติบโตของธุรกิจคือการขยายเครือข่าย

2.ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง การมีโค้ชที่ดีจะทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด

3.ให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการทำงาน ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาการเรียน การสอน และการทำงาน

4.ได้เครือข่ายการศึกษาในและต่างประเทศ มีทีมอาจารย์เครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโดยทนายวิชาชีพผู้ชำนาญการ

6.ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การขยายกิจการ การระดมทุน การหาแหล่งเงินทุน

7.ให้คำแนะนำด้านธุรกิจ ขยายกิจการ ร่วมทุน บริหารกิจการ

8.ให้คำแนะนำด้านครอบครัว ปรึกษาปัญหาและให้คำแนะนำด้านชีวิตครอบครัว

9.ได้คำแนะนำด้านการแก้ปัญหาชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต และการดำเนินชีวิต

เรียนออนไลน์ Zoom โทรด่วนติดต่อ : 089-8946546 ชำระค่าลงทะเบียน เพียง 989 บาทเท่านั้น!

#ลิ้งค์การลงทะเบียน https://www.thaiangelinvestors.com

#รหัสโค๊ดการลงทะเบียน… 1542@A1 หมายเหตุ การลงทะเบียนทุกครั้งต้องใส่รหัสโค๊ดการลงทะเบียนด้วยครับ

บริหารงานโดย อ.ดร.ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์

ประวัติการศึกษา

คณะพาณิชย์ศาสตร์ สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

นิติศาสตร์ มรภ.พระนคร

การจัดการทั่วไป ม.เกริก

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกริก

หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด และผลงานที่ผ่านมา ลิ้งค์ https://threeorchidsworldeducation.com/

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.