บริหารความมั่งคั่ง ทำงานอย่างไร?

ระบบการบริหารความมั่งคั่ง ในรูปแบบของ Thaiangelinvestor

ลงทุนโรงไฟฟ้า
สัมปทานระยะยาว 30 ปี ผลตอบแทนมั่นคงแน่นอน
นักพัฒนาโครงการมืออาชีพ

ให้มืออาชีพร่วมพัฒนาโครงการก่อสร้าง เพื่อบริหารความเสี่ยง

ควบคุมงาน ติดตามผลงาน

ติดตามผลงานอัพเดทความคืบหน้า

แหล่งเงินทุนจากนักลงทุน และ ธนาคาร
เงินทุนหมุนเวียนจากนักลงทุน เงินกู้โครงการจากธนาคาร
รับรายได้จากเงินค่าไฟฟ้ารายเดือน ตลอด30 ปี

รับรายได้มั่นคงแน่นอน จากเงินค่าไฟฟ้าจากผู้ซื้อไฟฟ้า

เพิ่มกำลังผลิต สร้างโครงการใหม่

พัฒนาโครงการใหม่ เพิ่มกำลังผลิต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่

13MW+15MW

โครงการ1Xeset - Keangsan |โครงการ2 Namchea2

5

Consultants

โครงการใหม่ ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

โครงการอยู่ระหว่างพัฒนา

NEW FROM THE BLOG...

งานอยู่ระหว่างพัฒนา

ลงทะเบียน ลงชื่อ

ลงชื่อเข้าเรียน