พาตะลุยเที่ยวจีน ชมเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลก แม่น้ำแยงซี ภูเขา ล่องเรือ การแสดงบนเขา งานแต่ง เพลงจีน วิถีชีวิตชาวจีน

ฉันสนใจโปรเจคนี้ !

Launch Project

Skills

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.