ส่งออกสินค้าไปจีน อินเดีย ดูไบ และ เอเซีย  อาเซียน ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ CLMV

ฉันสนใจโปรเจคนี้ !

Launch Project

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.