ฟาร์มเลี้ยงแพะ และปลูกมันสำปะหลัง , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อยากได้คอนเน็คชั่น อยากได้คู่ค้า ค้าขายตรงกับกลุ่มตลาดใหญ่ เช่นทุนจีน
อยากทำการส่งออกไปยัง จีนและประเทศอาหรับ
สนใจธุรกิจ ติดต่อ Admin ขยายกิจการร่วมกัน

Skills

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.