พาเที่ยวจีน ชมเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกจีน ความสวยงาม ล่องเรือ วิว ทิวทัศน์ แม่น้ำแยงซี ภูเขา น้ำใสสีฟ้าคราม การแสดงชาวเขา เพลงจีน ของฝาก อื่นๆ อีกมาย  ต้องไปซักครั้งในชีวิต

ฉันสนใจโปรเจคนี้ !

Launch Project

Skills

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.