ธุรกิจด้านขนส่ง Logistic

ธุรกิจด้านการบริการขนส่งสินค้า และ Delivery

วิเคราะห์จุดเด่น

1.บริษัทดำเนินกิจการ จดทะเบียน บจก ปี56(ประสบการณ์การทำธุรกิจมากกว่า 5 ปี )
2. มีรายได้จากลูกค้าประจำต่อเนื่องทุกเดือน (รายได้ล่าสุดต่อปีี 30-50ล้านบาท)

3. ต้องการขยายกิจการ (เพิ่มทุน) ขยายกิจการ

4. ROI 1-2 Years , Yield 15-20% 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (ROI) ผลตอบแทน รายได้ต่อปี เยี่ยมชมกิจการ

ติดต่อทีมงาน Admin ทางข้อความหรือ Email

info@thaiangelinvestors.com 

Confidential for investor only!!!

ฉันสนใจโปรเจคนี้ !

Launch Project

Skills

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.