จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI ทำงานแทนคนได้แล้ว มาดู AI รีวิวกระท่อมน้อยปลายนาโซลาร์เซลล์กันครับ

Chat GPT ช่วยออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ได้แล้ว?

Share this Project

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.