View Post

เที่ยวแบบธุรกิจ เที่ยวไปทำงานไป ประตูสู่จีน สปปลาว รถไฟลาวจีน ค้าขายไทยลาวจีน หาคู่ค้าธุรกิจขยายต่อยอดกิจการ

In ค้าขายไทยลาวจีน, รถไฟลาวจีน by investor forumLeave a Comment

เที่ยวแบบนักธุรกิจ 3วัน2คืน กุ้ยหลินเมืองลาว
ประตูสู่จีน #รถไฟลาวจีน เวียงจันทน์-คุนหมิง ลงสถานี #วังเวียง ทริปนั่งรถไฟลาวจีน vip business !!
เปิดแล้ว! มาก่อนไปก่อน ทำก่อน รวยก่อน !!!
🚉 สำรวจเส้นทางการค้าไทยลาวจีน ช่องทางธุรกิจ
✅ ช่องทางการค้าขายไทยลาวจีน
✅ พบปะพูดคุย คู่ค้าเจ้าของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ใน สปป.ลาว 🇱🇦
💹 เที่ยวไปทำงานไป ตามสไตล์ #tavorninvestor
โทรด่วน 082-043-4254