บริการจัดหาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ ดอกเบี้ย 8% วงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก|ระยะเวลากู้5ปี|สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงการงานสัมปทานจากรัฐ **พิเศษ Project ที่ติดภาระหนี้สิน จะพิจารณาเป็นเคสๆไป

PROJECT LOAN INVESTMENT

จัดหาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ กรณีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน 1.ที่ดินที่ใช้ประกอบการ 2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ กรณีงานสัมปทานจากรัฐ (ใช้สัญญาสัมปทาน)

PROJECT FEASIBILITY

วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของธุรกิจแผนธุรกิจ

BUSINESS PLAN

ที่ปรึกษาด้านแผนธุรกิจ แผนการเงิน งานโครงการ

INVESTMENT PLAN

แผนการลงทุน จุดคุ้มทุน กำไร ส่วนแบ่ง

FUNDING CONSULTANT

ที่ปรึกษาจัดหาผู้ร่วมทุน หาหุ้นส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

PROJECT ENGINEERING CONSULTANTS

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบงานด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง งานระบบ งานควบคุมงานโครงการ งานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

9

Leaders Trained

4

Satisfied Clients

1

Awards Won

15

Consultants

NEW FROM THE BLOG...

News Update

ติดต่อเรา

ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา

invest consultants