View Post

กลุ่มนักลงทุน Thaiangel Investor ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจในประเทศในเขตอาเซียน ลาว ไทย เมียนม่า กัมพูชา เวียดนาม

สวัสดีครับทุกท่าน ทางบริษัท THAIANGELINVESTOR CONSULTANT CO.,LTD.  ร่วมกับ บริษัท XESET-HOUAYTAPOUNG POWER SOLE CO.,LTD. ได้พากลุ่มนักลงทุน Angel investor บางส่วน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาโครงการด้านพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก บริษัทนักลงทุนรัฐวิสาหกิจจีนรายใหญ่อย่าง บริษัท CISPDR (บริษัท ผู้ออกแบบ ควบคุมและก่อสร้าง โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ระบบสายส่งไฟฟ้า ผู้เชียวชาญด้านน้ำ สิ่งแวดล้อม พัฒนาเมือง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ถนน น้ำ ไฟ สิ่งแวดล้อม  และมีผลงานโครงการต่างๆมากมายอื่นๆทั่วโลก) ที่สำนักงานใหญ่ Wuhan China ตัวอย่างโครงการเขื่่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก Three gorges Dam Project ของบริษัท CISPDR ผู้ออกแบบ ควบคุมก่อสร้าง   พาทีมงานไปท่องเที่ยว ชมความสวยงามของประเทศจีน Yichang – Wuhan …

View Post

ดูงานเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศจีน เพื่อมาต่อยอดพัฒนาโครงการในเขตประเทศ CLMV

ระหว่างวันที่ 24- 30 พ.ย 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานบริษัทที่ปรึกษาร่วมกับเจ้าของโครงการเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กที่ประเทศลาว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศจีน ซึ่งออกแบบโดย CISPDR (บริษัท EPC ที่ร่วมพัฒนาโครงการในประเทศลาว) และเยี่ยมชมผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาของ CISPDR ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพระดับโลก ในงานด้านการออกแบบ ควบคุม และก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำทั่วโลก ซึ่งตอนนี้ ยินดีขยายงานโครงการรับงานจากภาครัฐและเอกชน ในเขต ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม โดยทีมงานบริษัท CISPDR มีผลงานต่างๆ ตั้งแต่ การออกแบบ ควบคุม ก่อสร้าง (EPC) หลายโครงการทั่วโลกต่างๆ มากมาย ติดตามอัพเดทโครงการของเราในประเทศลาวได้ที่ เว็บไซค์ Hydro Power Dam Project in Laos https://web.facebook.com/XesetHouaytapongPOWER/ ทีมงาน Admin Thaiangelinvestors.com