เรียนนักลงทุนทุกท่านที่สนใจ thaiangelinvest (Token) ขอแจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับ

เรียนนักลงทุนชาวไทยและต่างประเทศทุกท่านที่ให้ความสนใจ thaiangelinvest (Token)

ซึ่งเราออกโทเคน (Tokens Issued) ใน Waves platform (DEX) ที่ต่างประเทศ อ้างอิง

( https://wavesplatform.com/company ) และยังไม่มีการซื้อขายจริงให้กับนักลงทุนชาวต่างประเทศหรือนักลงทุนชาวไทย

ซึ่งจุดประสงค์ของเราคือต้องการจะทดสอบและพัฒนาให้  Token สามารถ Trade ได้จริงจากทั่วโลก

( https://client.wavesplatform.com/ )

มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยสำหรับนักลงทุน และถูกต้องตามกฏหมาย สามารถตรวจสอบ Transaction อ้างอิง

( https://wavesdesk.com/account/3P8TZFTSrzuHJrTKQ81mtDBxL8AbLkhxNiE )

ซึ่งถ้า Token thaiangelinvest มีความน่าสนใจ จะทำให้นักลงทุนต่างชาติหรือชาวไทยซื้อขาย Token ทำให้มีสภาพคล่องที่ดี และมีมูลค่า สามารถนำเงินเข้ามาลงทุนในธุรกิจ SME ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกช่องทาง (Fin-Tech) ในการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจของประเทศไทย ทำให้ประเทศมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รัฐมีรายได้จากภาษี นักธุรกิจ SME มีเงินร่วมลงทุน สำหรับต่อยอดและขยายกิจการได้ในอนาคต

ดังนั้นถ้าหากมีนักลงทุนท่านใดที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขาย Token หรือมีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งทีมงานยังไม่ทราบ

ให้แจ้งมาที่ทางทีมงาน Admin Email: info@thaiangelinvestors.com (เพื่อตรวจสอบTransaction)

อ้างอิงจากประกาศ แจ้งเตือน ของ ก.ล.ต. ( https://www.sec.or.th/th/Pages/News/Detail_News.aspx?tg=NEWS&lg=th&news_no=162&news_yy=2561 )

ดังนั้น ทางเราขอปิดปรับปรุงหน้าเว็บ Token ไว้ก่อนชั่วคราว เพื่อชี้แจงและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฏหมายในประเทศไทย และหรือคาดว่าจะสามารถซื้อขายได้จริงให้กับนักลงทุนชาวไทยในอนาคตอันใกล้นี้ (โปรดอดใจรอนะครับ สำหรับนักลงทุนชาวไทย)

ถ้าหากว่าได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้ว ทางเราจะแจ้งอัพเด็ทให้ทุกท่านทราบในลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน www.thaiangelinvestors.com/token/
บริษัท ไทยแองเจิลอินเวสเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.