เงื่อนไขการทำงาน เพื่อให้ปิดงานง่ายทั้งฝั่งทุนและฝั่งงาน