อีสานเหมาะกับการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม ส่งไฟฟ้าไปขายจีน ผ่านสายส่งลาวจีนมากที่สุด รองรับรถไฟลาวจีน

ไฟฟ้าไทย นำเข้าจาก สปปลาว พื้นที่ภาคอีสาน เหมาะสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โซลาร์ฟาร์มอย่างมาก สปป ลาว เชื่อมต่อระบบสายส่ง ขายไฟไปจีนแล้ว เราสามารถสร้างโรงไฟฟ้า ในภาคอีสาน เพื่อขายไฟฟ้า ไปที่จีน ผ่านระบบสายส่ง ลาวจีนได้ อีกหนึ่งธุรกิจพลังงานทดแทน ร่วมทุนจีน น่าลงทุนอย่างมาก สอดคล้องกับเส้นทางการค้าแห่งใหม่ รถไฟความเร็วสูงลาวจีน ที่จะเชื่อมกับ รถไฟความเร็วสูงไทย คาดว่าอีก5ปี จากนี้!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.