สอนฟรี!ใน Youtube: จากประสบการณ์การทำงานโครงการพัฒนาอสังหา โรงไฟฟ้าในลาว สัมปทาน 30 ปี.

1.สอนขั้นตอนการลงทุนพัฒนาโครงการ Step by Step

2. การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารจีน ICBC , BOC

3. เงินต่อเงิน หาทุนจีน

รวมสาระความรู้ การค้า การเงิน การลงทุนระหว่างประเทศ จีน ลาว โครงการพัฒนาอสังหา โรงไฟฟ้า ในลาว สัมปทาน 30 ปี

ติดตามต่อได้ที่ Youtube : Tavorn Investor

ความรู้ด้านการจัดหาผู้ร่วมทุนจีน การจัดหาทุนต่างประเทศ รวม อัลบั้ม 

ความรู้ด้านการบริหารโครงการ สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานโครงการ EPC ด้านวิศวกรรมโรงไฟฟ้า

ควา่มรู้ด้านการเงิน การค้า การลงทุน ข่าวสาร ระหว่างประเทศ จีน ลาว ไทย และ อาเซีย