สอนขั้นตอนที่นักธุรกิจ นำเสนอแผนธุรกิจ ร่วมทุน ขยายกิจการ หาหุ้นส่วน ทาง Google Hangout