ธุรกิจ Startup และ Tech startup คืออะไร ต่างจาก SME อย่างไร? รูปแบบการระดมทุน?

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมขอสรุปรวมยอดในมุมมองของ thaiangelinvestors.com เกี่ยวกับ ธุรกิจ Startup , Tech startup และ SME เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้นะครับ

Startup และ Tech startup คืออะไร?

คำตอบ Startup คือการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Scalable) และทำซ้ำ (Repeatable) ถ้าทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยีก็จะเรียกว่า Tech Startup ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหา (Solutions) หรือโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่เคยทำมาก่อน เช่น เว็บไซค์หรือแอพพลิเคชั่นบางอย่าง แอพพลิเคชั่นให้บริการรถแท็กซี่ เว็บไซค์ขายหนังสือออนไลน์ เป็นต้น การใช้เงินทุนเริ่มต้นในการทำ Startup โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tech Startup ไม่สูงนักเพราะอาศัยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานำมาใช้งานแล้ว การขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา

ที่มารูปภาพ https://www.bangkokbanksme.com/article/16280

 

ตัวอย่างเว็บไซค์ Startup ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย? 

คำตอบ เช่น www.ookbee.com (เริ่มจากเป็นเว็บไซค์ฟรี E-book online จนตอนนี้ขยายธุรกิจไปได้อีกหลายส่วนในระยะเวลาอันรวดเร็ว)  อีกตัวอย่าง www.builk.com/th/about-us-4/ (เริ่มต้นจาก การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้าง “ฟรี” รายแรกในเอเชีย ภายใต้แนวคิดที่ต้องการจะพลิกโฉมวงการก่อสร้างให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ที่บริหารงาน อยู่บนระบบของ BUILK กว่า 18,000 บริษัท ใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แล้ว SME ถ้าเทียบกับ Startup ที่กล่าวมาข้างต้น?

คำตอบ การทำธุรกิจ SME ต้องมีเจ้าของธุรกิจ ลงทุนเองหรือระดมทุนหรือหาแหล่งทุน การขยายธุรกิจและทำซ้ำต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นการขยายสาขา การเพิ่มกำลังการผลิต การหาวัตถุดิบ การขนส่งกระจายสินค้าและบริการ การจ้างคนเพิ่มเป็นต้น การเพิ่มขนาดธุรกิจจากขนาดย่อม (Small) ไปเป็นธุรกิจขนาดกลาง (Medium) หรือก้าวต่อไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) มักอาศัยการระดมทุนด้วยการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนซื้อขายเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยจำนวนหนึ่งก็เริ่มมาจากธุรกิจ SME

 

ดังนั้นในรูปแบบคล้ายๆ กัน www.thaiangelinvestors.com

ก็คือธุรกิจ Tech startup ที่มาช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ หาหุ้นส่วน หาผู้ร่วมทุน จับคู่ธุรกิจ สำหรับต่อยอดธุรกิจ SME ให้เติบโตเพื่อจะขยายจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต

 

แล้วธุรกิจ Startup ได้เงินลงทุนมาจากไหน? 

คำตอบ 

การได้มาซึ่งเงินลงทุนสำหรับธุรกิจ Startup ไว้ดังนี้

1)   เงินลงทุนของตนเอง

2)   เงินลงทุนจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

3)   เงินลงทุนจากนักลงทุนเทพบุตรเทพธิดาหรือที่เรียกว่า Angle Investor นักลงทุนเหล่านี้จะจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากพอร์ตการลงทุนมาลงทุนกับธุรกิจ Startup ที่เขาเห็นว่าแนวคิดดีน่าสนใจน่าลงทุนด้วยจึงยอมเสี่ยงมาลงทุนตั้งแต่ยังเป็น Startup ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือยังไม่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด แต่ถ้าประสบความสำเร็จก็ถือเป็นโชคและโอกาสที่ดีของนักลงทุนเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้น

4)   นักลงทุนประเภท Venture Capital ซึงมักจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่มีเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ ปัจจุบันสถาบันการเงินและบริษัทโฮลดิ้งหลายแห่งมีการเปิด Venture Capital ให้ธุรกิจ Startup ที่น่าสนใจเข้าถึงแหล่งเงินทุน

5)   แหล่งเงินทุนจาก Crowdfunding เป็นเงินลงทุนที่ระดมจากนักลงทุนจำนวนมากทำให้ได้เม็ดเงินลงทุนจำนวนเยอะ ผู้เกี่ยวข้องกับ Crowdfunding มี 3 ส่วนคือ

1.  เจ้าของความคิดริเริ่มในการทำ Startup

2.  คนหรือกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนความคิด

3.   องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดให้ทุกฝ่ายได้พบกันเพื่อนำเสนอโครงการ

6)  การลงทุนแบบ Kickstarter เป็นการระดมทุนสนับสนุนผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ได้นำความคิดดีๆนั้นไปสู่การผลิตออกมาเป็นสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงๆ ผู้สนับสนุนได้ใช้สินค้าตามจำนวนเงินที่สนับสนุน สินค้าหรือบริการนั้นอาจประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมแบบก้าวกระโดด กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆออกมาจนเป็นจริง

7) และล่าสุดของเทคโนโลยีการระดมทุนที่นิยมใช้กันทั่วโลก (Fin-tech) คือ สร้าง Token ขาย ICO , Trade token ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้มีการออกกฎหมายควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง thaiangelinvestors อยู่ระหว่างสร้าง token และทดสอบ token ชื่อ thaiangelinvest (token) ที่สามารถซื้อขายได้ใน Exchange ต่างประเทศ โดยที่ยังไม่รองรับและขายให้นักลงทุนชาวไทย (ในอนาคตอันใกล้นี้ ทาง  thaiangelinvestors.com อาจจะพัฒนา token เพื่อขายให้นักลงทุนชาวไทย exchange ในไทย ก็อาจเป็นไปได้นะครับ แต่ตอนนี้ขอยังก่อนให้กฏหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับ ICO ในประเทศไทยลงตัวก่อนนะครับ สำหรับนักลงทุนชาวไทยอดใจรอก่อนนะครับ)

การลงทุนสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ Startup แตกต่างจากการซื้อหุ้นซึ่งมีกฎหมายและกฎระเบียบรองรับชัดเจน ในเร็ววันนี้คงต้องมีการออกกฎหมายและกฎระเบียบมาเพื่อการรองรับการลงทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup ซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นกุญแจสำคัญทำให้ธุรกิจ Startup กลายเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย ในขณะที่อีกหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจ Startup เช่นกัน

ขอบคุณที่มาของบทความฉบับเต็ม https://www.smartsme.co.th/content/20023

เรียบเรียงตัดสรุปให้สั้นเพิ่มเติมข้อเสนอแนะโดย admin thaiangelinvestors.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.