อัพเดทความคืบหน้างานก่อสร้างพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองสาละวัน ลาวใต้ โรงไฟฟ้า อสังหาทุนจีน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกันครับ

  1. งานเคลียร์ริ่งพื้นที่หน้างาน 100%

2. งานถนน งานคลองส่งน้ำ 100% เข้าหน้าเขื่อน

3. ออฟฟิต สำนักงานหน้าไซค์งาน

4.เปิดหน้างานโครงการ

5. ไปดูงานต้นแบบแนวทางการพัฒนาโครงการจากจีน EPC CISPDR เขื่อนสามผา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก ของจีน

6. รูปแบบการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวของลาวใต้ สาละวัน

7. ดูงานเขื่อนสามผา แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ของจีน

8. แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากเขื่อนสามผาจีน Tribe of Three gorges ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซี พาเที่ยวจีน อื่นๆ ต่อยอดธุรกิจร่วมทุนจีน

10.ออฟฟิต ขยายธุรกิจที่ลาวใต้ ปากเซ ยินดีต้อนรับทุกคน อยากขยายธุรกิจในลาว บอกเราได้เลย ยินดีให้คำแนะนำ

11. ทีมงานผู้ร่วมทุนจีน CISPDR Wuhan China อยากขยายธุรกิจอะไรในจีน บอกเราได้นะครับ ยินดีให้คำแนะนำ

12. สอนขั้นตอนการพัฒนาโครงการสัมปทาน90ปี ร่วมทุนจีน

13. เยี่ยมชมออฟฟิต ผลงานผู้ร่วมทุนจีน CISPDR Wuhan China